Tankar åt alla håll & kanter

Är förnuft för mycket begärt?

Svenskarnas parti satsar starkt.

Att påstå att vi lever i en tidsålder då nationalismen har fått sitt uppsving är ingen överdrift. Här i Sverige har vi legat lite efter om man jämför med övriga Europa. Efter valet 2010 så tvingades många att vakna till, året då SD kom in i riksdagen. Segerviss har mången svensk varit som kämpar emot dem i tron och förhoppningen att de skulle falla på eget grepp. Med facit i hand så vet vi att de verkar vara immuna mot det mesta. Senaste mätningen av sentio visar att vore det val idag skulle 14% rösta på dem, att jämföra med 2,9% för Centern. De två största motpolerna i invandringsfrågan.

Under många år fungerade det att kalla SD för nazister, för det var inte långt från sanningen. Efter Jimmie Åkessons övertagande så förändrades mycket, men man forstsatte att tro att kalla dem för nazister skulle fungera. Jag påstår att SD har blivit vår tids Godwins lag. Vi har skrikit vargen kommer så högt och länge att effekten uteblir. Trots många uppmaningar om faran med detta så har man inte lyssnat. Det är därför inte alls så konstigt att människor både radikaliseras och inte anser att grupper som står bakom SD är något värre än vad just SD är. Ändå skiljer sig grupper mycket åt.

Svenskarnas parti ( SvP ) är det parti som växer sig starkare och blir det naturligaste valet att välja om man anser att SD är inte uppfyller det man gick till val på. För en dryg vecka sedan gjorde man inom SvP en strategiskt mycket bra ändring i ledarskapet. Daniel Höglund valde att lämna över ordförandeskapet till ett annat välkänt namn inom den nationella rörelsen. Nämligen Stefan Jacobsson.

Jag hörde hans namn första gången i samband med när jag började följa Svenska motståndsrörelsen. Han var tidigare aktiv i näste 2 (Göteborgsområdet). Han har även varit aktiv skribent för Info14 och han återfanns även i nätverk som Fria Nationalister, Free the order/ Sverige och Salemfonden. Källa nationell.nu och metapedia

En enkel googling visar att denna unga kille kommer att kunna bidra med ett lyft som man behöver inom rörelsen. Han har potentialen att bli den radikala nationaliströrelsen egna Åkesson om man lyckas hålla ihop sig och inte splittras av interna stridigheter mm.

Daniel Höglund blir nu partistrateg, denna ommöblering visar på flera olika saker. Bland annat att man inte räds att lämna över ledarskapet när man inser att det finns vinster att göra. Man sätter höga mål inför valet 2014. Jacobsson svarar mig att man inför de valet satsar på 10.000 röster i riksdagsvalet och minst 10 kommunala mandat, Mål som jag idag inte anser är omöjliga att uppnå.

Stefan Jacobsson tog sig tid att svara på några frågor jag hade angående hans nya befattning som partiledare för Svenskarnas Parti.

Det är trist med rena citat, men jag väljer att lägga ut dem på det sättet dels av enkelhet men även för att jag vill att det ska vara Stefans egna ord ni läser och inte mina.

hk2012_jacobsson

Vem är Stefan Jacobsson för dem som inte har så stor kännedom om den nationella rörelsen?

Jag heter som sagt Stefan Jacobsson och är nyss fyllda 30 år. Jag är född och uppvuxen i Göteborg, ute i den idylliska skärgården på en ö som heter Donsö, med strax över tusen åretruntboende. Jag började engagera mig nationalistiskt som 16-åring då jag anslöt mig till den numera nerlagda organisationen Nationell Ungdom (ej att förväxla med Förbundet Nationell Ungdom som startade upp 2011) och har arbetat vidare sedan dess. Från 2008 är jag bosatt på den skånska landsbygden där jag lever tillsammans med min sambo sedan många år, våra två döttrar och hund. Vid sidan av mitt politiska engagemang har jag i nuläget ett förvärvsarbete inom byggbranschen, där jag är verksam som betonghåltagare.

Vilka visioner har du som ny ledare för det nationella parti som är det som har störst möjligheter idag att ta mandat i val?

Svenskarnas parti befinner sig i en mycket positiv spiral där det generella stödet för partiet växer hela tiden, samtidigt som vi har en hängiven medlemskader som utökas för var dag som går. I genomsnitt så genomförs över tre aktiviteter per dag och vi har många projekt och satsningar igång. Den mer kortsiktiga visionen, eller snarare målsättningen, är att fortsätta det arbetet i samma goda anda som tidigare. Inför valet 2014 har vi satt upp som mål att ta 10 kommunala mandat och 10 000 riksdagsröster, något som jag kommer lägga stort fokus på för att vi skall lyckas. Den mer långtgående visionen är givetvis att vi ska kunna förändra svensk politik för att få stopp på dagens vanstyre och återskapa ett svenskt Sverige som är byggt på folkgemenskap och solidaritet. Dock måste vi ta ett steg i taget och det är ingen som tror att sådana saker kommer att åstadkommas över en natt, utan vi har ett långsiktigt och målmedvetet arbete framför oss.

Analyserar man SvP:s senaste ageranden ( tänker bla på det öppna brevet till SD. och utspelet i Realisten om islam ) så verkar det som om ni tänker satsa hårt på att fånga upp den sk SD-svansen som blir allt mer radikal. Är det ett korrekt antagande?

Jag vet faktiskt inte om det finns en ”SD-svans” som blir mer radikal. Däremot så finns det ett allt större missnöje bland sverigedemokrater, som anser (med rätta) att SD-toppen har svikit de egna genom att i allt högre grad anpassa sin politik för att bli accepterade i de politiska finrummen. Man talar exempelvis om ”öppen svenskhet”, om att man enbart vill minska invandringen, om att man vill ”jaga ut rasisterna ur partiet” och så vidare. Så självklart ser vi det som vår skyldighet att informera dessa sverigedemokrater, och självfallet även alla andra svenskar, om att det finns ett parti som står på deras sida, som i alla lägen ser till svenskarnas intressen först och främst, och som inte tänker vika sig för att nå ”acceptans”.

Expo och andra experter benämner SvP som ett nationalsocialistiskt parti. Är detta en beteckning som du i egenskap av partiledare anser är korrekt? Om inte, vad vill du att ni ska benämnas som?

Vi är det parti som sätter svenskarna först, som alltid står på svenskarnas sida och alla våra punkter utgår från vad som är bäst för det svenska folket. Svårare än så är det inte. Vi behöver inte en massa etiketter för att definiera oss, utan vi är i första hand svenskar som arbetar för att återskapa ett svenskt Sverige, där stabilitet, trygghet och folkgemenskap skall vara rådande. Alla som ställer upp på detta och den politik vi för fram är välkomna, oavsett vad de själva sätter för politiska etiketter på sig. Vad sedan Expo eller någon av de andra proffstyckarna sätter för etiketer på oss rör mig inte i ryggen, den typen av skrämselpropaganda har folk slutat tro på för länge sedan, de har spelat ut det kortet för många gånger. Ska man dock nödvändigtvis sätta en benämning på partiet så är det ett nationalistiskt parti.

Kommer SvP att bli mer synliga för den allmänhet som inte tillhör den nationalistiska sidan nu i och med att ni gjort denna förändring där Höglund ska arbeta med strategiska frågor istället för ledarskap?

Under 2012 genomförde partiet mer än 1200 aktiviteter, varav den största majoriteten var av det utåtriktade slaget, så som informationsspridning, så jag vill säga att vi är på god väg att nå ut till allmänheten. Vid sidan av det har vi flera mediesatsningar som under året kommer att utvecklas än mer (magasintidning, nättidning, tv, radio m.m.), vilket kommer att leda till att allt fler får upp ögonen för partiet. Då vi har arbetat mycket med att optimera arbetsfördelningen och liknande inom partiorganisationen, är jag övertygad om att vi kommer att bli ännu mer synliga framöver nu när vi har ännu tydligare ansvarsområden och kan fokusera mer på dessa.

Om ja, kan du ge några exempel på vad för sorts aktioner ni har i åtanke? Vad kan man förvänta sig av er fram till valet 2014?

Vi kommer bland annat inom kort att köra igång en rikstäckande kampanj, samtidigt som vi fortsätter att arbeta mycket med den typ av folkgemenskapsaktioner som vi genomfört under de två senaste åren. Det läggs också mycket energi på våra mediesatsningar (Realisten.se och magasinet Framåt), för att få dem att nå ut till en större läsarkrets. Självfallet kommer det att ske en upptrappning av aktivitet, speciellt i de kommuner som vi ämnar ställa upp i val, men även generellt då vi har en hög medlemstillströmning och redan idag utan tvekan är det mest aktiva politiska partiet på gräsrotsnivå.

 Med din erfarenhet och framför allt din insyn i rörelsen, vad anser du är den största förändring som skett på relativt kort tid? Tänker då mest på hur man når ut till människor och hur man tänker mer strategiskt och målinriktat än tidigare. Den bedömningen gör jag, rätt eller fel?

Den största förändringen är att vi fått en helt annan stabilitet inom den nationalistiska oppositionen idag än vad vi hade för ett antal år sedan. När jag började engagera mig i slutet av 90-talet så var det, med vissa undantag, en ungdomsrörelse, medan vi idag ser en rörelse som drar till sig såväl yngre som äldre, män och kvinnor, ungdomar och studenter, arbetare och chefer. Genom denna mognadsprocess har vi idag en betydligt starkare och stabilare rörelse. Målmedvetenheten ökar i samma takt som läget i samhället förändras, eftersom fler får upp ögonen för vad som håller på att hända med Sverige, fler som blir drabbade av mångkulturens baksidor och fler som förstår att läget är kritiskt och att vi måste börja arbeta långsiktigt nu om vi skall ha en chans att vända på skutan. Så ja, din iakttagelse är rätt, det är en betydligt mer målinriktad och starkare rörelse idag än vad det var för bara fem år sedan.

 Vad är dina närmaste planer som nytillträdd partiledare för SvP?

Målsättningen är att ta vid med det goda arbete som Daniel Höglund gjort före mig. Att förvalta och fortsätta utveckla partiet och dess olika grenar tillsammans med våra medlemmar. Att se till att behålla den goda partikultur som råder inom partiet, med högt i tak och konstruktiva lösningar. I övrigt hoppas jag på att kunna lägga mer fokus, som tidigare nämnts, på att synliggöra partiet och att åka runt och samtala med sympatisörer och potentiella medlemmar för att bygga en genuin folkrörelse som skall komma att förändra Sverige för alltid.

Annonser

20 comments on “Svenskarnas parti satsar starkt.

 1. Ricky
  19 januari, 2013

  ”Man sätter höga mål inför valet 2014. Jacobsson svarar mig att man inför de valet satsar på 10.000 röster i riksdagsvalet och minst 10 kommunala mandat, Mål som jag idag inte anser är omöjliga att uppnå.”

  Folk kommer att få sitt livs chock! Nästa val spränger den vallen med råge!

  • Camilla
   19 januari, 2013

   Som det ser ut idag så tror jag att det kan bli oväntade resultat. Men det är långt kvar till hösten 2014.

 2. Ricky
  19 januari, 2013

  När SD kom in i riksdagen så var det en kalldusch för många. Nu stundar nästa kalldusch…

 3. Vargen
  19 januari, 2013

  Här har vi troligtvis verklighetens Lisa Bjurwald – den självutnämnde nazistexperten. Se vad ömsesidig respekt kan ge, Camilla får nationalisters respekt och förtroende vilket leder till att du faktiskt kan förstå oss genom att prata med nationalister. Inte som Bjurwald som ser oss som icke-människor och blott som näthatare utan förstånd. Ingen av ”oss” kommer någonsin, med all rätt, prata med eller ställa upp på en intervju med Lisa eller Expo. Därför är hon och kommer alltid förbli en betraktare som aldrig kommer kunna gräva djupare som en ”expert” bör. Därmed får Lisa och Expo fortsätta ljuga och göra sina halmgubbar om oss. Medan andra går vidare i öppenhet och ärlighet.

  Något de flesta i Sverige kan enas kring är att ingen gillar oärliga människor, oärliga människor med onda avsikter såsom Expo och Bjurwald. Att dessa tolereras beror enbart på att en mediakår skyddar dem. Skulle valfri etablerad media börja säga sanningen om vad Expo faktiskt gör, hur mycket skit Bjurwald pratar skulle deras karriärer som förtryckare snabbt vara över och alla de politiker som stödjer dessa skulle få göra en pudel eller avgå. Det tror iallafall jag eftersom jag tror att svenska folket fortfarande tror på rättvisa och ärlighet – oavsett vad man röstar på.

  Fortsätt med vad du gör. 🙂

 4. Andreas N
  19 januari, 2013

  Intressant intervju. En själv kanske skulle dra sitt strå till stacken och ställa upp i kommunvalet för SvP. Borde inte ha några större problem att knipa ett mandat här i min kommun, då jag känner fler än vad det som krävs för att komma in i kommunfullmäktige.

 5. Camilla
  19 januari, 2013

  Oj! Tack Vargen. Det där gjorde mig verkligen glad. På riktigt.

  Jag har gjort fel jag också många gånger, men jag har en vilja att vara så som du skriver. För mig är det viktigt att det blir rätt. Och jag uppskattar även det förtroende människor från den nationalistiska sidan ger mig allt som oftast. Försöker förvalta det väl. Tyvärr så är ju baksidan den att man ofta får höra att man ”bytt sida” Vilket jag struntar i , för mig är det viktigast att skriva om saker på det sätt de verkligen är. Jag har inget behov av att dra in mina egna personliga åsikter, lika lite som jag är intresserad av att ljuga för att bilden ska passa bättre.

  Så tack. Nu gjorde du min kväll iaf 🙂

 6. manen
  20 januari, 2013

  fruktar att AFA kommer spela SvP rakt i händerna, hur stor chans är det för att det händer?!?

  • Camilla
   20 januari, 2013

   Jag tror också att den autonoma vänstern kommer att mobiliseras allt mer. Verkar så om man följer deras spår så gott det går.

 7. Lilla kanien
  20 januari, 2013

  Camilla, SvP är ett väldigt bra parti som kämpar för oss svenskar som inte tjänar så bra. Du vet väl att vänstern och sossarna numera enbart bryr sig om invandrarna och uppenbart skiter i fattiga svenskar.
  Det behövs ett sånt här parti som talar klarspråk och säger att svenskarna måste gå först, vi kan inte vara en socialbyrå för hela världen.
  Det är i varje fall vad jag tycker.

 8. A
  20 januari, 2013

  Har de tänkt att de 10 mandaten ska komma av egen kraft eller tänker de satsa på att kapa SD-mandat i större utsträckning?

 9. Mikael
  20 januari, 2013

  Vilka kommuner är det som SvP har i åtanke här?
  Grästorp förstås, Nykvarn möjligtvis ( Spansk).
  Visst kan avhoppade SD:are ge några mandat också men nog känns 10 kommunala mandat att vara i mesta laget trots allt.
  10000 röster toralt för ett parti som låg kring 600-700 stycken sist är att spänna någen högt.
  Visst hoppas jag att partiet tar sig framåt men samtidigt hoppas jag att personerna inom organisationen förstår att det tar tid att bygga ett parti.

 10. Christopher Pedersen
  20 januari, 2013

  Mikael, såklart tar det tid, men man får inte glömma att i alla de kommuner vi ställde upp i under vårt första val som nystartat parti, med en femtedel av resurserna vi kommer ha till detta valet och endast 6 månaders valkampanj lyckades vi få runt 1% av rösterna i samtliga kommuner vi ställde upp i. I många kommuner var vi rätt nära ett mandat med andra ord och vi lyckades ta ett trots allt. Det var ett par år sedan dess och då hade tex vår nyhetssida realisten.se en tjugondel så många dagliga besökare som nu. Jag tror faktiskt inte att det är omöjligt med 10.000 röster eller tio kommunala mandat med tanke på den mycket snabba utveckling vi ser inom partiet. Det är klart att det tar tid att bygga ett parti från grunden, men vi ligger i många kanter redan långt före SD som har otroligt mycket mer resurser. Med andra ord kan vi göra mycket mer med mindre, men eftersom vi växer betyder det även att vi kan göra än mer i framtiden. Inom partiet är framåtandan påtaglig och offerviljan hög. Nästan alla som tidigare varit engagerade inom rörelsen (likt mig) och som numera har gått med i partiet talar om den positiva internkultur som råder som något närmast unikt. Det tror jag betyder mycket, minst lika mycket som den politik vi representerar.

 11. blofeldt
  20 januari, 2013

  För egen del bryr jag mig inte om den etnonationalistiska rörelsen, eftersom vi inte delar samma politiska uppfattning och de är till och med mer marginaliserade än de revolutionära kommunisterna. Men det är rätt kul att diskutera dem och sätta dem i relation till SD, som har en betydligt klarare syn på hur man blir ett framgångskoncept, precis som alla andra kulturnationalistiska och islam-kritiska partier i Europa.

 12. Mikael
  21 januari, 2013

  Jag tänker inte klanka ner på etnonationalister då jag inombords är en jag också.
  Skälet till att jag röstar/stödjer/hjälper SD är taktiskt, dom är i dagsläget det enda realistisk alternativet om man vill få stopp på massinvandringen innan landet är helt kört.
  Egentligen ligger jag närmast ND rent ideologiskt men tyvärr är det partiet hur vanskött som hellst, SvP tänker jag begrunda på avstånd tills vidare.
  Jag bor i en storstadskommun där deras chans till ett mandat är försvinnande litet så för min del lär rösten gå till SD även nästa gång.
  Dock hjälper jag säkert SvP också åtminston indirekt då jag delar ut diverse nationella flygblad i mina omgivningar, SD förstås men också reklam för nationella partioberoende organisationer, webbsidor.

 13. Kattsvans
  25 januari, 2013

  Jag kommer att ge min röst till Svp…Sd är bara det 8e sunkpartiet

 14. Mitchel Nils-inge Ramnesjö
  26 januari, 2013

  många röstar nog på sd för dom är isbrytare för nationalistiska rörelsen,men jag slängdes ut ur sd för jag är för radikal för sd blir mycket gladare om svp kommer in i riksdagen,min röst kommer att gå till svp för att jag kräver ett sverige där svenskarna kommer först och ett totalstopp för invandring önskar att svp fanns här i linköping så man kunde träffas snacka och sprida flygblad,gillar starkt att svp gör så mycket för oss marginaliserade fattiga svenskar kamratandan i svp är avundsvärd är själv 54 år gammal och växte upp i oskarshamn på den goda tiden,då vi svenskar höll ihop,mvh mitchel ramnesjö fri nationalist!!!

 15. Citronsmurfen
  3 februari, 2013

  >> önskar att svp fanns här i linköping

  Det gör de ju?
  http://www.svenskarnasparti.se/lokalavdelningar/

 16. Terri
  22 februari, 2013

  Mikael,

  Det går ju även att rösta på SD till riksdagen, och offra rösten till SvP kommunalt.

  Egentligen så är din enskilda röst på SD försvinnande liten och obetydlig, och gör varken till eller från i helheten. Jag anser att man inte skall tänka taktiskt, utan rösta på den politik man innerst inne tror mest på. Rösta med sitt hjärta helt enkelt. Och även om det inte leder till riksdagsplats eller plats i kommunfullmäktige, så växer i alla fall siffrorna, vilket ger extra schuss för framtiden.

 17. Pingback: Samtal med partiledare Stefan Jacobsson (SvP), långfredagen 2013 | Gotiska Klubben

 18. Pingback: Nationell Yttrandefrihet på första plats. | Nationell Yttrandefrihet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on 19 januari, 2013 by in Okategoriserade.
%d bloggare gillar detta: