Tankar åt alla håll & kanter

Är förnuft för mycket begärt?

Friheten har både sitt pris & sina offer.

Sista tiden har detta med yttrandefrihet stötts och blötts bland de flesta av oss. Fallet med journalisterna Schibbey och Persson har väckt många och starka åsikter. Likaså fallet med den porrindustri-liknande megavärdelösa filmen om islam som fått människor dödade. Vart går gränsen för vad som är okej eller inte är något vi nog aldrig kommer att enas över.

Personligen så anser jag att yttrandefriheten ska tåla enormt mycket. Förbud för människors åsikter eller sätt att uttrycka sig är det värsta man kan tänka sig. Vi är fria individer. Alla tänker olika och har inte på långa vägar samma moraliska måttstock eller syn på vad som är “rätt väg”. Vi har heller inte samma tolerans vad det gäller att tysta ner saker för att lugna ner andra. Man måste få provocera. Likaväl som folk måste acceptera att bli provocerad är en del av den fria världen.

Kanske är det som så att alla inte vill tillhöra den fria världen?

Fine by me, så länge det är självvalt. Så länge ingen tvingas leva under förtryck och inskränkning av rätten till fri vilja och yttrandefrihet. Vilket ju är en utopi, för så länge det finns förbud mot något så kommer människor att bli lidande. För ingenstans i världen föds det barn som genom första andetaget viger sitt liv åt varken en specifik religion eller dito åsikt. Vi föds alla fria. Sen är det omvärlden som ger en de förutsättningar som kommer att prägla vilken typ av människa vi får chansen att bli.

Många resonerar som så att vi här i väst ska ge fan i att påtvinga den muslimska delen av världen vårt sätt att leva. Visst, jag kan hålla med i en hel del av det resonemanget. Kanske vi orsakar mer skada än nytta genom att vilja förändra människor sätt att leva sina liv?

Tror inte det egentligen.

Jag tror att vi sviker fler genom att säga “ Här i väst är vi fria, ni får klara er själva. Taskigt att ni föddes där ni föddes, men inte vårt problem”

Idag skriver Torbjörn Elensky något bra i SvD som passar in just här:

Sekulariseringsforskningen visar att tolerans försvagar religion generellt. Den som vill stärka sin religiösa grupp bör alltså försöka avskilja sig från majoritetssamhället och förtrycka alla avvikare från den ”rätta läran”. Salafisterna arbetar i dag målmedvetet på att skapa en klyfta som skall isolera de islamiska länderna från övriga världen, från moderniteten med alla dess hot. De gör helt rätt ur sin synvinkel då de konsekvent såväl protesterar mot västliga hädelser som raserar sekelgamla sufigravar och moskéer, de skrämmer och lockar med sin tvärsäkra trosvisshet, och många tänker nog, som inför ”the arab street”, att ”om de är så arga så måste de ju ha en poäng nånstans”. Poängen, som jag uppfattar det, är att de inser att den moderna världen hotar deras religiösa renhet, och deras våldsamma desperation bygger på insikten att de knappast har en chans att vinna, fast de såklart kan skapa fruktansvärt lidande.

Andra röster , som tillhör den delen av den politiska världen som starkt är emot invandringen till Sverige, visade sig igår under ett radioprogram som heter Radio Framåt att man faktiskt ( hör och häpna ) ger stöd till att man inte ska få kränka religioner i yttrandefrihetens namn.  Varför det förvånar mig är ju baserat på den kritiska hållning det parti de tillhör har gentemot invandringen och även islamiseringen som det talas om. Dock bevisar det att inget är svart eller vitt, vilket jag gillar. Det var två kända nationalister som båda tillhör Svenskarnas Parti som samtalade om detta. Jonas De Geer och Magnus Söderman.

Det blir allt tydligare att denna fråga som rör yttrandefriheten just i samband med religion inte alls är så tvärsäker. Det finns så många nyanser. Man vet att provokation av speciellt islam väcker upp fundamentalisterna och lika säkert som amen i kyrkan så kommer det offer i dess väg. Man kan faktiskt här välja att precis som ovan nämnda herrar var inne på ( om jag inte totalt missuppfattade dem ) att avstå från att häda en annan grupps religion. Eller, så utnyttjar man den rätt man äger och skapar det ena kaoset efter det andra världen över för att på så vis sätta ner foten mot de fundamentalister som finns och som utnyttjar folks rädsla och oro. Man kan visa att “ nej, vi kommer aldrig att tystas eller acceptera hot om död “

Jag tror på en mellanväg. Att avstå från att provocera bara för att man kan och får. Välja de rätta striderna. Vilket aldrig kommer att ske heller, precis som med allt annat jag tycker. För människan är inte skapt att avstå konflikter. Vi dras till dem, vi behöver dem för att bevisa just vår poäng. Vi frihetsälskare lika väl som de religiösa bokstavstroende.

Att driva omkring i ett ingenmansland som jag ofta gör, där jag vägrar ta ställning för vare sig den ena eller andra gruppen då jag alltid kan hitta bra och dåliga saker i dem alla, är ohållbart. Ohållbart på det viset att jag är korkad som ens en gång i tiden trodde att andra skulle se fördelarna med det. Folk vill inte. Människan behöver sina strider och sina motståndare. Att se på saker med öppna ögon som har lite större räckvidd än sin egna dogm är i princip omöjligt för allt för många.

Inte ens för mig , som är en simpel bloggare vars syfte är att helt oberoende av mina egna åsikter skriva om precis vad jag vill så går det utan konsekvenser. Jag tar inte ställning för eller emot någon. Men däremot tar andra ställning mot mig.

Precis just det är vad yttrandefriheten handlar om. Att ta ställning och få göra det. Att skaffa sig motståndare och fiender.

Frihet kommer aldrig gratis. Den kommer alltid att ha sina offer.

Frågan man ska ställa sig är vilka offer man själv anser är värda den och sen kämpa för det man tror på. Vilket är just det som sker i skrivande stund världen över. Människor offrar och offras för rätten att säga vad de tycker. Likväl möts man av andra som uttrycker den samma, dock vill dessa förbjuda den för att det ska passa deras syften.

Bara vi kan välja hur viktig den är för oss. Är den av sådan liten betydelse att vi kan tillåta oss att börja hacka i den för att lugna ner oroshärdar och förebygga att nya inte blossar upp?

Nej. Gör vi det har vi förlorat.

Annonser

5 comments on “Friheten har både sitt pris & sina offer.

 1. Sahrash
  18 september, 2012

  Jag tycker ständigt att den västerländska människan använder sig av en underton om att vi vet bäst, och vi måste upplysa er muslimer och resten av världen hur ni ska leva. Jag är ledsen men så är inte fallet, den västerländska människan vet inte alltid bäst. Det man kan fråga sig är varför den västerländska människan ständigt envisas med att kränka Islam och muslimerna, finns det någon njutning i det? Jag som muslim är en fredlig människa och har inte deltagit i något våldsbrott, så varför vill den västerländska median ständigt kränka min tro och mina värderingar? Jag har inte gjort någon någonting. Varför väljer de västeländska styrena att ignorera lagen om hets mot folkgrupp gång på gång, när vi klart är en minoritet i dessa länder. Varför kränks inte buddhister, kristna elle judar så grovt? Har muslimerna blivit det svarta fåret? Muslimer dödas varje dag av den Israeliska och Amerikanska armen och är en utsatt folkgrupp liksom judarna var under andra världskriget. Vi får därmed inte tala om förintelsen i dåliga ordalag, men muslimer som är den utsatta folkgruppen idag går det bra att klanka ner på?! Jag ser det som att västerlandet vill legitimera sin mobbing av muslimer genom att gömma sig bakom yttrandefrihetslagen samtidigt som man slänger lagen om hets mot folkgrupp i papperskorgen. Jag är född och uppvuxen i Sverige och är en del av detta samhälle, av egen erfarenhet säger jag att vi måste lära oss att vara mer självkritiska och inte gömma oss bakom lagen av yttrande frihet så att vi kan förtrycka vår näste.

 2. conny
  18 september, 2012

  Den stora skillnaden är att jag kan säga att Jesus var en luffare och bedragare, utan att bli hotad!

 3. Johan Karlsson
  18 september, 2012

  Jag är för religionsfrihet men är även för en total yttrandefrihet, inget ämne ska behöva vara tabu att diskutera. Jag anser att alla har rätt att ställa sig kritiska till islam, kristendom, judendom och den officiella historieskrivningen av förintelsen. Tyvärr så sätts människor i fängelse i vissa länder för att de är kritiska till den officiella historien kring förintelsen eller presenterar egna forskningsresultat som inte faller vissa i smaken. Om man jämför hur kritiska röster emot kristendom, islam och judendom behandlas så kan man kanske förstå varför samhällsklimatet ser ut som det gör idag. En person som framför kritik offentligt mot kristendomen behöver idag inte oroa sig för några följder av det. En person som däremot kritiserar judendom blir ofta stämplad som antisemit, rasist eller nazist och kan få det svårt att behålla jobbet beroende av vilken yrkeskategori personen tillhör. En person som kritiserat islam offentligt blir i medias ögon spännande då de muslimska reaktionerna mot personen ofta är massiva och ger därav bra PR-poäng. Valet är enkelt vilken grupp en person som vill bli känd väljer att håna. Om allt detta beror på den koncentrerade judiska makten inom media låter jag var och en bedöma, intressant i sammanhanget är Sverigedemokraternas pro-judiska ledning.

 4. Camilla
  18 september, 2012

  @Sahrash Jag känner tillräckligt många muslimer för att ha väldigt stor förståelse för ditt resonemang. Vore jag själv muslim är jag ganska säker på att jag skulle känna det ganska likt det som du beskriver.

  Personligen är jag för ett sekulariserat samhälle. Människor får ha vilken tro de så önskar. Däremot är jag emot att någon religion ska påverka samhället eller påverka människor som själva valt att inte tillhöra den. Oavsett vilken. ( Här har vi en del att jobba på då vi har många kristna traditioner kvar som även muslimer, buddister osv får ta del av )

  Att vi i väst gärna tror att vi vet vad som är bäst för människor i den muslimska delen av världen ( om jag får uttrycka mig så slarvigt ? ) beror ju på att vi anser ju så klart att vårt levnadssätt är det enda riktiga. Likadant som muslimer anser att islam är det enda sättet att leva på. Eftersom vi i väst har haft en annan kapacitet än många länder i tex arabvärlden så har ju vi tagit plats i den delen av världen. Detta leder ju så klart till en känsla av att väst vill ta över öst för att förenkla det väldigt mycket, men jag tror du förstår min tankebana. Just detta är ju vad många muslimer säger sig vilja göra med oss, ta över väst och införa islam här. Det är ju här konflikterna blossar upp. Många pratar islamisering osv. Du vet ju hur snacket går bland en del. Samtidigt så sker det ju många hemska våldsattentat i just islams namn. det påverkar oss alla. Ingen blir mer tolerant eller mindre misstänksam mot en såpass stor och stark religion när folk från denna spränger barn i luften.

  Sen kommer det svåra. Att få människor att inse att islamister är våldsamma, muslimer är det inte.

  Något annat som är ett bekymmer är när religionen krockar med yttrandefriheten. Om vi skulle förbjuda människor att göra satir på religioner på samma sätt som det är förbjudet på många ställen att förneka förintelsen så kommer saker bara att bli värre tror jag. Yttrandefriheten , alltså rätten att säga vad man tycker och anser om saker och ting är inget vi någonsin får tumma på. Då får vi diktaturer.

  Varför det riktas mer kritik mot islam än mot kristendomen. buddismen och judendomen är enbart på grund av två saker egentligen. Det ena är att det är två världar som krockar- Vilket jag tror en dag kommer att vara ett minne blott, vi kommer att lära oss att acceptera att alla inte lever på samma sätt. Även om vi bor grannar. Men det största är ju på grund av alla terrordåd som utförs i religionens namn. Det faktumet kan vi aldrig komma ifrån. Olyckligtvis så drabbar detta alla muslimer, den majoritet som är fredliga. Men vad ska man göra? Tiga och låta islamisterna få sin vilja igenom?

  Det bästa man kan göra är att från båda håll försöka mötas. Förstå varandra. Ena sidan måste lära sig att provocera mindre och mer direkt-riktat och den andra sidan måste lära sig att inte tillåta sig själv bli så kränkt med hänsyn till att andra faktiskt inte delar ens tro och det måste få vara så.

  Religion har alltid varit orsak till många sorger och krig. Att vi än i dag fortsätter med det begriper jag inte. För mig är det inga problem med att leva sida vid sida med muslimer. Jag har inget behov av att kränka någon. Däremot är jag förbaskat rädd för att det en dag ska smälla en bomb i köpcentret när mina barn är där och de dör. På grund av en religion.

  Finns det något vi kan göra tillsammans? Finns det något sätt att få stopp på terrorhandlingar? När den dagen kommer, då först kan sekulariserat samhälle leva utan bekymmer med religioner.

  jag ger dig rätt att det finns de som gömmer sig bakom yttrandefrihetens namn när allt de vill göra är att sprida sitt hatande, men vet du vad? Det är deras rättighet. Hur surt det än smakar.

  Nån lösning har jag inte. Men en förhoppning om att alla människor kan lära sig att acceptera varandras rättigheter och olikheter.

 5. Camilla
  18 september, 2012

  @johan Ja, det är lite märkligt att vissa saker är lagligt att kritisera medan andra inte är det. För mig personligen så anser jag att det ska vara lagligt att ha alla former av åsikter och även rätten att få uttrycka dem. Inom rimliga gränser givetvis. Anser att nuvarander HMF-lag ska slopas eller göras om, då den inte är fullt fungerande.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on 18 september, 2012 by in Okategoriserade.
%d bloggare gillar detta: